Zeewolde liberaal © 2013 - 2018  | contact

Verkiezingsprogramma  2018 - 2022

Thuis in Zeewolde! Dat is de titel van het verkiezingsprogramma van Zeewolde Liberaal. In ons programma beperken wij ons tot de hoofdlijnen. Liever gaan wij het gesprek met u aan over de toekomst van Zeewolde en zullen wij met initiatieven komen om u beter bij het politieke besluitvormingsproces te betrekken.

    “Zeewolde Liberaal is de jongste politieke partij van Zeewolde. Puur lokaal en niet

gebonden aan programma’s van landelijke partijen. Met onze frisse en initiatiefrijke

aanpak, richten wij ons bovenal op lokale thema’s die belangrijk zijn voor u en

Zeewolde. Wij zijn ervaren politici die weten wat er speelt en leeft in de samenleving

en die samen met u verder willen bouwen aan de toekomst van Zeewolde. Een plek

die alle ruimte biedt om goed en veilig te leven, aangenaam te wonen en plezierig te

werken. Waar niemand aan de kant hoeft te staan en iedereen zich thuis voelt.

Voor minder doen wij het niet en daar mag u ons altijd op aanspreken; vóór, tijdens

en ná de verkiezingen.De komende 4 jaar wil Zeewolde Liberaal haar werk voortzetten en streven naar een Zeewolde waar ú zich thuis voelt: een wereldse plek om te wonen, te werken en te leven. Voor jong én oud. Nu én in de toekomst. U kunt op ons rekenen, wij rekenen op u!


Cees Steijger - Fractievoorzitter

Direct contact opnemen Volg ons op  Facebook en blijf Op de hoogte van de 	Laatste ontwikkelingen  in Zeewolde